دیوارچینی با آجر سفال

 

دیوارچینی با آجر سفال

6778903اماده 4461دیوارچینی 5913

 دیوار چینی با سفال یکی از متداول ترین روش های دیوار چینی محسوب میشوند. برای دیوار چینی به آجر سفالی و ملات

نیاز داریم. تیغه چینی و دیوارکشی بنایی با بلوک سقفی سفالی به دلیل دسترسی وقیمت مناسب آن رایج ترین روش ساخت در

ایران میباشد. با توجه به موقعیت ساخت دیواروعملکرد عایق سازی دیوار مورد نظر( صوتی و حرارتی ) عرض تیغه سفال

انتخاب میشود. دیوار چینی با بلوک سفالی غالبا با ملات ماسه سیمان با نسبت اختلاط ۱ به ۶ اجرا میشود.

از مزایای این نوع دیوارچینی می‌توان به سبکی وزن نسبت به آجر فشاری، در دسترس بودن، با توجه به وجود فضاهای خالی

در قسمت داخلی، تا حدودی عایق بودن حرارتی و صوتی نیز میتواند محسوب شود.

 

کاربردهای دیوار

از دیوار معمولاً برای جدا سازی فضاها از یکدیگر به صورت اتاق‌ها عمل می‌شود. همچنین دیوار انتقال دهنده بخشی از بار

ساختمان به زمین است.از کاربردهای دیوار در ساختمان میتوان موارد زیر را نام برد:

  • فضاسازی و خلق فضاهای نوین
  • ایجاد عایق صوتی و حرارتی
  •  ایجاد حریم خصوصی
  •  ایجاد فضا برای کار گذاشتن تاسیسات شامل لوله کشی‌های آب و فاضلاب و سیم کشی ‌های برق
  •  طراحی داخلی فضای ساختمان شامل گچ بری و نقاشی دیواری

در صورتی که دیوار چینی در مجاورت ستون‌های فلزی یا بتنی انجام گیرد باید دیوار به نحو مناسبی توسط شاخک به ستون‌ها

متصل شود. نعل درگاهها (بالای پنجره و دربها) باید بر اساس جزئیات درج شده در نقشه‌های اجرایی و با طول گیرداری

کامل ساخته شوند. چنانچه نعل درگاه با یک تیر آهن ساخته می‌شود طول گیرداری نباید از ۲۵ سانتی‌متر کمتر باشد. برای

نصب این قبیل نعل درگاه‌ها توصیه می‌شود از زیر سری بتنی یا صفحه‌های فولادی استفاده شود. در صورتی که عرض دیوار

از نیمه آجر ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد نعل درگاه از دو تیر آهن موازی ساخته می‌شود که در هر ۵۰ سانتی‌متر به وسیله دو

عدد میل مهار در بالا و پایین به یکدیگر بسته می‌شود. برای تامین ایمنی ساختمان در مقابل زلزله رعایت استاندارد ۲۸۰۰

ضروری میباشد.

 ﻻﺭﻳـﺰ: ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋـﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ،images.لاریزآمادهjpg

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ‌ﭼﻴﻨﻨﺪ. باید در هر ردیف یک آجر کمتر اجرا گردد (به صورت

پله ای). به این کار اصطلاحاً لاریز گفته می شود. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ مرحله، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ

ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻻﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ، ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﻣـﻮﺍﻗﻊ ﺑـﺴﺘﻪ

ﺑـﻪ ﻃﻮﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

 

 

 

ﻻﺑﻨﺪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘـﻰ

ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﺑﻨـﺪ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ. هشتگیراماده کردن آجرﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﻻﺑﻨـﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ

ﻻﺭﻳـﺰ ﻣﺤـﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺍﺯﻣﻼﺕ ﺧﻮﺏ ﭘﺮ ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺯﻫﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ

ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭﻣﻰ‌کاهد.

 

زمان مناسب برای دیوار چینی

بهترین زمان برای اجرای دیوار چینی بعد از ستون گذاری و پس از پایان عملیات بتن‌ریزی

سقف‌ها می‌باشد. بتن سقف نیاز به7 روز زمان دارد که بتواند مقاومت مورد نیاز خود را کسب

کند. پس از آن میتوان دیوار چینی را انجام داد. آجرکاری در درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد مجاز نیست، ‌در

شرایط آب و هوایی سرد، دیوارهای تازه چیده شده باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند و در صورت لزوم با نظر

مهندس ناظر از ضد یخ استفاده شود.

 

نکات ضروری در دیوار چینی

قبل از شروع عملیات باید گیاهان و خاک‌های نباتی از محل کار برداشته شود و محل دیوار چینی از وجود هر نوع گیاه و

ریشه‌های عمقی پاک سازی شود. به منظور عدم رویش گیاهان در پی دیوارچینی، پی دیوار را با خاک آهک پوشش دهید.

بندها در قسمت افق یا قائم باید ریسمان باشند یعنی در طول اجرای یک بند نباید کمانی باشد. اگر از آجر یا هر چیز پر

کننده‌ایی برای کامل کردن یک رج استفاده می شود، نباید در وسط همان رج‌ها این آجر یا پرکننده بکار گرفته شود. باید دقت

کرد این آجرها یا پر کننده‌ها تنها در انتهای رج‌ها بکار رود. مثلا اگر در یک دیوار سفالی از آجر در وسط رج استفاده شود

این امر غلط اجرایی است. باید این آجر‌ی که بصورت عمودی کار گذاشته می‌شود در انتهای رج باشد.

تیغه چینی باید کاملاً قائم و شاقولی بوده و امتداد رج‌ها کاملاً افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقاً در مقابل هم قرار

گرفته و شاقولی باشند.

گونیا بودن تیغه چینی اتاق‌ها، آشپزخانه و سرویس‌ها بسیار مهم است. چون درصورت بی دقتی در تیغه چینی، کاشی کاری

دیوار دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه زیبایی این فضاها (مخصوصاً کف سرویس‌های بهداشتی) از نظر گونیایی از بین

می‌رود. همچنین سر لوله‌های سرد و گرم سرویس‌ها بر اثر ناگونیایی در هنگام کاشی کاری امکان داخل ماندن در کار خواهند

داشت که بعد‌ها که شیرآلات رو نصب می‌کنند‌، با توجه به عدم دقت در نصب باعث نشت آب به پشت کاشی می‌شود و این امر

یکی از دلایل تبله کردن گچ دیوار پشت کاشی یا سقف طبقه پایین می‌شود.

دیوار‌ها حتماً از کنارها توسط میلگرد در فواصل ۵۰ سانتی به ستون‌ها مهار شوند. درساخت دیوار باربر باید ازیک نوع آجر

استفاده شود و در محل اتصال دیوارها به ستون‌ها شاخک مناسب نصب شده باشد.

زنجاب کردن مصالح رعایت شود و در انتهای کار دوغاب سیمانی (‌آب نسبت به سیمان بیشتر باشد) بر روی دیوار وقتی که

دو رج مانده تمام شود ریخته شود.

فروش آجر لفتون

images 1  آدرس مرکز فروش : اتوبان معلم ( اصفهان - شاهین شهر ) بعد از پل هوایی گز به سمت اصفهان اولین فرعی

         مدیرعامل : 09133128506 - 09140326803    ( آقای نیرومند )    

         تماس جهت هماهنگی: 09925431742   ( خانم عدنانی )     

             تلفن کارخانه : 03145711350    

نقشه گوگل

درباره ما

شرکت بازرگانی سپهر سفالین نیرومند با داشتن سالیان زیاد تجربه در امر تولید و فروش انواع آجر و ارائه مشاوره به تمام هم میهنان عزیز در سرتاسر ایران می باشد. این شرکت خود را موظف میداند که نسبت به مشتریان عزیز بهترین ها را فراهم و در کمترین زمان درخواست مشتری ارسال گردد.    جهت هماهنگی: 09925431742   خانم عدنانی            تلفن کارخانه : 03145711350

Top