تاریخچه نقش برجسته سفالی

تاریخچه نقش برجسته سفالی

نقش برجسته از شاخه های مجسمه سازی و آثار حجمی است.
این هنر اغلب بر روی سنگ ها، دیوارهای صخره ای و دیوارهای بزرگ اجرا شده است و از روش های متداول برای دیوارنگاری است.
با توجه به دشواری های اجرای نقوش برجسته بر صخره های طبیعی،
همچنان آثار حجمی نقش برجسته زیادی از گذشته به یادگار مانده است که نمایان گر اراده انسانی است.

تاریخچه نقش برجسته و انسان غار نشین

سنگ نگاره های گوناگونی از دوران غار نشینی انسان اولیه به دست آمده که نشان دهنده تاریخ و نوع زندگی اولیه می باشد.
بررسی این نقوش برجسته و آثار صخره ای به جا مانده از آن زمان که قدمتی بسیار زیادی را دارد،
شکوه و عظمت گذشته ایی دور را یادآوری می کند.

تاریخچه نقش برجسته در مصر باستان

در مصر باستان دیوار مقابر را با نقش های دیواری زیباسازی کرده،
و برای جلوه بیشتر بر روی دیوار مقابر نقوش برجسته انجام می داده اند.
از آن دوران آثار بسیاری اکتشاف شده که اغلب مربوط به تمدن اژه و در جزیره مینوس به دست آمده است.

فروش آجر نما نسوز سفال

تاریخچه نقش برجسته در بابِل

بابلی ها شاید نخستین کسانی باشند که برجسته سازی را در نقاشی های دیواری به کار گرفتند.
آنها با هنر، تأثیر خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر آثار هنری دوران خود گذاشته اند.
بابلی ها نقاشی را برای زینت دیوارها و مجسمه ها استفاده می کردند،
و هرگز برجسته سازی را به صورت مستقل به کار نبرده اند.
دو نقش برجسته مربوط به بابلی ها به جای مانده که :

    در اولی یک رئیس محلی را با کمانی در دست نشان می دهد که دشمنان در زیر پایش تقاضای عفو دارند.
    و دیگری پیروزی بر دشمنان با کمک الهه اینانا را نشان می دهد.

تاریخچه نقش برجسته در دوران ساسانی

نقش برجسته های دوران ساسانی الهام گرفته از این دوران می تواند باشد که توسط ایرانیان پرورش یافته است.
در جای جای این سرزمین نیز کم نیستند نقوش برجسته هایی که تاریخ کهن ایران را روایت می کنند.
صخره های سرپل ذهاب به دستور دو تن از حاکمان وقت، نقاشی و برجسته سازی شده است،
که به نظر می رسد با الهام از کتیبه نارامسیس باشد.

نقش برجسته های دوران هخامنشی

نقش برجسته های به جای مانده از دوران هخامنشی به نوعی تاریخ مصور ایران زمین است.
این نقوش برجسته، وقایع مهم و تاریخی را بر روی صخره ها برجسته سازی کرده است.

فروش آجر نما نسوز سفال

نقشه گوگل

درباره ما

شرکت بازرگانی سپهر سفالین نیرومند با داشتن سالیان زیاد تجربه در امر تولید و فروش انواع آجر و ارائه مشاوره به تمام هم میهنان عزیز در سرتاسر ایران می باشد. این شرکت خود را موظف میداند که نسبت به مشتریان عزیز بهترین ها را فراهم و در کمترین زمان درخواست مشتری ارسال گردد.    جهت هماهنگی: 09925431742   خانم عدنانی            تلفن کارخانه : 03145711350

Top